اشتباهات مسابقات علمی آینده سازان

به نمونه سوال مسابقه علمی آینده سازان که سال 90 در مدارس استان بوشهر توزیع شد دقت کنید...

حرفه دوم) کدام قطعه زیر با جریان برق مستقیم کار می کند؟

1)موتور       2)خازن   3)مقاومت     4)ترانزیستور

خودتان قضاوت کنید کدام گزینه صحیح است ...

حرفه اول) کدام یک از گزینه های زیر از روش های دفع زباله نمی باشد؟

1)انباشتن       2)بازیافت  3)دفن کردن    4)سوزاندن در کوره های مخصوص

بله سوال ناقص است ( کدام یک از گزینه های زیر از روش های دفع بهداشتی زباله نمی باشد؟) این سوال بهتر است...

علاوه بر درس حرفه و فن سوالات درس ریاضی نیز نواقصی داشت که در جای مناسب به آن اشتباهات نیز اشاره خواهد شد...

نحوه ی طراحی سوالات خیلی جالب نیست در گزینه ها نباید از کلماتی مثل (همه موارد ) ، (هیچ کدام)  و ... استفاده شود. طراح سوال باید به این نکات دقت کند. سوالات دروسی مثل حرفه و ... خیلی ابتدایی است بیشتر سعی شده حفظیات فراگیران محک زده شود می توان بیشتر از سوالات مفهومی و کاربردی استفاده کرد تا ...

آیا دانش آموزان این حق را ندارند که در مقابل هزینه ای که پرداخت می کنند سوالات خوب و استانداردی را نیز در اختیار داشته باشند...

/ 0 نظر / 15 بازدید