بو دجه بندی و بارم بندی

بو دجه بندی و بارم بندی درس حرفه و فن مدارس راهنمایی

1- میزان تدریس دو پایه اول و دوم برای نوبت اول پنج واحد از هشت واحد و پایه سوم تا ابتدای شیرآلات می باشد.

2- در تمام پایه ها تدریس واحد یک الزامی و بقیه واحدها را همکاران به تناسب منطقه تغییر دهند.

3- ارزشیابی درس بر اساس 8 نمره کتبی و 12 نمره که نمره کتبی آن در استان کرمان در سال تحصیلی 87-86 بر اساس جدول زیر می باشد.

Image Hosted by Free picture image hosting at  Free-Picture-Host.com

/ 0 نظر / 17 بازدید