درد دل دبیران حرفه وفن

یکی ازموارد درسی دوره ی راهنمایی تحصیلی حرفه و فن است که در هر پایه به میزان 3 ساعت در هر هفته تدریس می شود و 3 ساعت دانش آموزان را با کارهای عملی و تئوری و اشتغال آشنا می کند تا دانش آموز پس از پایان دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی و حضور در مقطع متوسطه بتوانند با مقدمه ای از اشتغال و حرفه هایی که در ذهن و فکرش نقش بسته رشته ای متناسب با توانایی ها و علایق خود انتخاب نماید و با تکیه بر آن به تکمیل اطلاعات شغلی خود بپردازد. درصدی از نمره این ماده درسی به کار عملی اختصاص دارد و درصدی به اطلاعات عملی و نظری که اولی به فن و دومی به دانش و آگاهی اطلاق می شود. برای به بار نشستن هر تلاش و کوششی هم نیاز به دانش نظری و آگاهی عملی می باشد و هم به پیاده کردن این دانش ها به شکل عملی و فنی، این شکل ارزشیابی یعنی احترام نهادن به توانایی های فنی و مهارتی دانش آموزانی که از مهارت های یدی(دست ورزی) و خلاق برخوردارند مهارت های استفاده از ابزار در ساخت وسایل و آماده شدن برای یافتن یک شغل که در اثر شکوفایی استعدادهایش در رشته حرفه و فن می باشد می تواند جایگاه و اهمیت رشته حرفه و فن و این ماده درسی را برجسته می نماید نوع نگاه همکاران و والدین و جامعه به این ماده درسی و رشته تحصیلی می تواند مشوق خوبی برای توجه بیشتر دانش آموزان به این ماده درسی باشد، شاید هم وقتی آموزش حرفه و فن تنها رشته ای است که در سطح کارشناسی  خاتمه می یابد و دیگر نه جای تغییر رشته باشد و نه ادامه تحصیل، چنین تفکری در دبیران حرفه وفن و انتقال آن به دانش آموزان، اولیاء و جامعه به وجود می آید که این رشته از اهمیت لازم برخردار نیست اگر محدودیت ادامه تحصیل حذف شود علاقه و انگیزه به رشته مذکور بالا خواهد رفت و نگرانی از کمبود دبیر متخصص در این رشته را از بین خواهد رفت. به امید روزی که نگاه ها به سمت و سویی پیش رود تا تمایل به انتخاب و ادامه تحصیل در این رشته بیشتر شود و این درس جایگاه و اهمیت لازم خود را در سطح مراکز علمی و آموزشی و اجتماعی بازیابد.

هدف از ساختن این وبلاگ رفع نیازهای احتمال دبیر حرفه و فن است که ممکنه در طول سال تحصیلی با آن مواجه شود. با بازدید چندین وبلاگ حرفه و فن و مشاهده  کمبود های آنها سعی شده تمامی آن مشکلات رفع و وبلاگی کامل ارائه شود. در ضمن شما نیز می توانید با ارائه مشکلات و همچنین نظرات خود وبلاگ را در جهت بهتر اداره شدن هدایت کنید.

/ 0 نظر / 18 بازدید