آموزش کار و فناوری دشتستان


+ کار با دوریختنی ها

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

کارهای عملی واحد اول

با توجه به سلیقه، همکاران عزیز می توانند در فصل فناوری سیستم سال سوم یک از کار را به عنوان کار عملی یا پژوهشی انتخاب کنند...

کار عملی واحد فناوری و سیستم سال سوم(کار عملی پیشنهادی:)

شما می توانید فعالیت صفحه 16 شماره 2 (ساخت یک وسیله ابتکاری) را به عنوان کار عملی واحد انتخاب کنید که من اون رو بیشتر با نام " کار با دوریختنی ها " در کلاس درس خود عنوان میکنم ...

روش کار: .......


بدین صورت است که از فراگیران بخواهید که با وسایل مختلف دوریختنی مثل ظرف مایع ظرف شویی، تکه های شیلنگ، چوب و هرچیزی که به عنوان دوریختنی محسوب می شود یک وسیله ابتکاری بسازند این وسیله کاملا ابتکاری توسط دانش آموز ساخته می شود و دبیر نباید در آن (مخصوصا انتخاب مواد و دوریختنی ها ) هیچ گونه دخالتی داشته باشد...

تعداد اعضای گروه ها:

این کار عملی میتواند هم به صورت گروهی و هم انفرادی انجام شود تعداد اعضای گروه ها نیز به تعداد فراگیران بستگی دارد و تاکید زیادی بر تعداد اعضای گروه ها نیست

 ملاک انتخاب بهترین کار و مقایسه کارها:

لازم به ذکر است که در پایان کار ضمن تشکیل یک گروه داوری که متشکل از خود فراگیران است کارها را با هم مقایسه و بهترین کار را انتخاب کند.

سعی کنید کاری را به عنوان بهترین انتخاب کنید که در آن بیشتر از وسایل دورریختنی در استفاده شده است.

شکل زیر یک کار ابتکاری است که توسط یکی از فراگیران پسر مدرسه شهید آیت دشتستان ( یکی از مدارس تحت نظر خودم ) ساخته شده است به کار دقت کنید..

نویسنده : یاسین خنیده ; ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران()   لینک